Rezervni dijelovi

Popravak automobila

Tijekom životnog vijeka automobila dolazi do potrošnje određenih dijelova koje je potrebno zamijeniti novima. Kako sam proces promijene tj. servisa Vašeg automobila ne bih bio mukotrpan nudimo Vam kompletnu uslugu od dijagnostike do nabavke i ugradnje novih dijelova.

Dijelove koje ugrađujemo u automobile su dijelovi iz prve ugradnje ili dijelovi koji posjeduju BER certifikat (označava dijelove koji su iste kvalitete kao i dijelovi z prve ugradnje).

Rezervni dijelovi - Zoki servis - Karlovac
Rezervni dijelovi – Zoki servis – Karlovac

Naručite Vaše vozilo za servis

Prepustite nam brigu oko Vašeg automobila